About me   Om meg
I am a designer, illustrator, visual collector, artist and tutor. I enjoy creating Visual identities for individuals and companies. I have been known to create websites, but prefer sticking to the illustration side of it. Creating ink drawing vector fun and watercolor splattparty is my love.     Jeg er en designer, illustratør, visuell samler, kunstner og pedagog som elsker å knote frem visuelle identiteter for små og store firma og privatpersoner. Jeg har jobbet med layout og web, men min største kjærlighet ligger i alt som kan bli til noe mer bare det begynner med en feit, svart strek og kanskje litt vann.